Kontakt
Naslovna Kontakt

IKL Industrijski kombinat livnica doo Guča


Sedište firme nalazi se u Guči, varošici u zapadnoj Srbiji, koja je drumskim saobraćajnicama povezana sa većim privrednim i gradskim centrima u okolini (Čačak, Kraljevo, Užice, Požega i Ivanjica), a od pruge Beograd – Bar udaljena je oko 20 km. Novi auto put, na koridoru 11, će proći na 10 km od naše firme.


Adresa: Albanske Spomenice bb, 32230 Guča

Tel: +381 32 306 000, +381 32 854 304

Fax: +381 32 306 001


E-mail: office@ikl.rs

PIB: 109970515

MBR: 21277207

T.R.: 160-467113-96 Banca Intesa