Odlivci od čeličnog liva
Naslovna Odlivci od čeličnog liva
Odlivci od čeličnog liva

• otporni na habanje (obloge za drobilice i mlinove, koji se upotrebljavaju u rudnicima, cementarama i građevinarstvu;

  čekići za mlinove i drobilice, bagerski zubi za kopanje uglja, delovi za građevinske mašine),

• za opštu upotrebu (rezervni delovi za mašine u industriji),

• za poboljšanje (gusenične ploče, zupčanici, lančanici, točkovi, remenice, ventili i sl.),

• legirani (prohromi, vatrostalni liv i alatni čelici).


ČELICI

Čelicima nazivamo leguru željeza sa ugljenikom i drugim elementima sa sadržajem ugljenika do 2,11% . Čelici kod kojih odlučujući uticaj na strukturu i svojstva ima sadržaj ugljenika nazivaju se ugljenični čelici (nelegirani). Pored ugljenika ovi čelici sadrže i jedan broj stalnih pratećih elemenata kao što su: Mn (do 0,8%), Si (do 0,6%), S (do 0,04%), P (do 0,04%), i gasova O2, H2, N2. U ovim čelicima često u manjim količinama sreću se i drugi slučajni pratioci kao što su: Cr, Ni, Mo, V, Ti, Al i dr.


U IKL INDUSTRIJSKI KOMBINAT LIVNICA D.O.O. GUČA SE PROIZVODE SLEDEĆE VRSTE ČELIČNOG LIVA:


UGLjENIČNI ČELIČNI LIV

U ovu grupu spadaju čelici gde osim ugljenika ostali elementi sa svojim masenim udelima nemaju bitan uticaj na mehaničke karakteristike dela. Ovo su uglavnom čelici opšte namene (SRPS ČL 0400 (DIN St42), ČL 0500 (DIN Gs52), ČL 0600 (DIN Gs60) itd.).


LEGIRANI ČELIČNI LIV ZA POBOLjŠANjE

Ovaj materijal upotrebljava se za izradu konstrukcionih delova koji su u radu izloženi velikim i složenim naprezanjima. Termičkim postupkom poboljšanja – kaljenjem i otpuštanjem dobijaju se kod ovih materijala optimalne mehaničke osobine. Delovi od ovih materijala koriste se isključivo u poboljšanom stanju jer samo tako obrađeni imaju visoku granicu razvlačenja, dobru čvstoću i žilavost. Posebno se preporučuju za dinamički napregnute delove i kod naizmeničnih naprezanja i udara. U ovu grupu spadaju čelici sledećih SRPS oznaka: ČL 4730 (DIN 25CrMo4), ČL 4731 (DIN 34CrMo4), ČL 4732 (DIN 42CrMo4), ČL 7430 (DIN 13CrMo44).


LEGIRANI ČELIČNI LIV OTPORAN NA HABANjE

Ovaj materijal upotrebljava se za izradu delova za rudarsku i cementnu industriju. Zahtevi za rezervnim delovima su takvi da se traže materijali koji imaju što veću otpornost na habanje, pa je ova grupa materijala pogodna za izradu obložnih ploča mlinova, obloga, čeljusti drobilica, čekića za drobilice, zuba bagera, članaka gusenica itd. Ova grupa čelika se naziva još i „manganski čelici“ jer je mangan bitan legirajući element ( ČL 3160 (~1,2%C,~12,5%Mn)). Struktura ovog čelika, posle livenja, sastoji se iz austenita i veće količine mešovitih karbida (FeMn)3C raspoređenih po granicama austenitnih zrna, što smanjuje čvrstoću i žilavost. Zbog velike količine karbida liveni delovi se termički obrađuju (zagrevaju se na 1100°C i hlade u vodi), usled čega se razlaže karbid, a čelik dobija potpuno austenitnu strukturu. Visoka otpornost na habanje, po celom preseku, ovog čelika objašnjava se ojačavanjem austenita, koji se pri hladnoj deformaciji u toku rada delova (visoki pritisci i udari) u površinskom sloju transformiše u martenzitnu. Istrošenošću ovog sloja, martenzit se obrazuje u sledećem sloju itd. Ako su, u toku procesa rada, delovi izloženi samo abrazivnom trošenju a ako nema pojave hladnog ojačavanja, kod ove vrste čelika ne dolazi do povećane otpornosti na habanje. Ova vrsta čelika se veoma teško obrađuje rezanjem. U ovu grupu spadaju sledeći materijali sa SRPS oznakama: ČL 3134 (DIN 50Mn7), ČL 3160 (DIN X230Mn12), ČL 3460 (G-X120Mn12) i dr.


VIŠESTRUKO LEGIRANI ČELIČNI LIV

U ovu vrstu čeličnog liva spadaju (Cr-Mn, Cr-Mo, Cr-Mo-V, Cr-Ni). Osnovni razlozi za legiranje su povećana otpornost na habanje, otpornost prema koroziji i vatrootpornost.