Flotacione kugle od belog livenog gvožđa
Naslovna Flotacione kugle od belog livenog gvožđa
Flotacione kugle od belog livenog gvožđa

Flotacione kugle od belog livenog gvožđa (niskohromno i visokohromno belo liveno gvožđe) prečnika od Ø40 do Ø100mm.