• Livenje gvožđa, odlivci od sivog, nodularnog i čeličnog liva...
  • Peći, šporeti, kamini na čvrsto gorivo...
Livnica - Odlivci, peći na čvrsto gorivo i galanterija
O nama

IKL- Industrijski Kombinat Livnica Guča je osnovan 1958. godine, a od nastanka do sada osnovna i pretežna delatnost je bila livenje gvožđa i čelika. 31. marta 2017.godine livnica prelazi u vlasništvo Progres inženjeringa iz Čačaka i počinje da posluje kao samostalno pravno lice sa 100% udela privatnog vlasništva. Pored osnovne delatnosti, kombinat se bavi završnom i mašinskom obradom odlivaka i metala, proizvodnjom peći i šporeta na čvrsto gorivo. U toku postojanja, menjala se tehnološka i kadrovska osposobljenost kombinata kao i asortiman proizvoda, u skladu sa tehnološkim inovacijama u oblasti livarstva, a u skladu sa zahtevima domaćeg i inostranog tržišta. Zbog izuzetnog kvaliteta odlivaka livnica pored sopstvene proizvodnje, proizvodi delove i komponente za brojne proizvođače peći i kotlova po njihovim modelima i crtežima. Livnica je tehnički i tehnološki opremljena za livenje odlivaka za potrebe rudarske industrije, elektro privrede, građevinarstva, cementara, auto industrije i industrije traktora, termo industrije, mašinske industrije.

Laboratorija

IKL Industrijski kombinat livnica d.o.o. Guča poseduje laboratoriju sa etaloniranom opremom za hemijska, mehanička i metalografska ispitivanja materijala i to:


• spektometar ARL 2460,

• aparat za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu B,C,

• aparat za ispitivanje tvrdoće po Brinelu,

• aparaturu za ispitivanje peska (ispitivanje čvrstoće u kondenzatu, ispitivanje gasne propustljivosti),

• mašinu za ispitivanje zatezanjem i pritiskivanjem TIP Wolpert.

• mikroskop za metalografska ispitivanja tip Karl Cajs.


Laboratorija izdaje Uverenje o Kontrolisanju EN 10204 TIP.3.1 na osnovu kontrolisanja i ispitivanja izvršenih prema tehničkim specifikacijama u naružbini ili tehničkim propisima i odgovarajućim tehničkim pravilima. Ispitivanja se izvode na isporučenim proizvodima ili na proizvodu iz jedinice za kontrolisanje koji predstavlja sastavni deo isporuke.

Vesti