Sertifikati
Naslovna Sertifikati

IKL “Guča” je u periodu od 2008.god. do 2011.god. uspostavio integrisani sistem menadžmenta, a IKL Industrijski kombinat Livnica d.o.o. Guča je 2020. godine je obnovio važenje sertifikata i to:


• sistem menažmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015,

• sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2015 i

• sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu prema zahtevima standarda ISO 45001:2018.


Politika kvaliteta - PREUZMI

Sertifikati
Laboratorija

IKL Industrijski kombinat livnica d.o.o. Guča poseduje laboratoriju sa etaloniranom opremom za hemijska, mehanička i metalografska ispitivanja materijala i to:


• spektometar ARL 2460,

• aparat za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu B,C,

• aparat za ispitivanje tvrdoće po Brinelu,

• aparaturu za ispitivanje peska (ispitivanje čvrstoće u kondenzatu, ispitivanje gasne propustljivosti),

• mašinu za ispitivanje zatezanjem i pritiskivanjem TIP Wolpert.

• mikroskop za metalografska ispitivanja tip Karl Cajs.


Laboratorija izdaje Uverenje o Kontrolisanju EN 10204 TIP.3.1 na osnovu kontrolisanja i ispitivanja izvršenih prema tehničkim specifikacijama u naružbini ili tehničkim propisima i odgovarajućim tehničkim pravilima. Ispitivanja se izvode na isporučenim proizvodima ili na proizvodu iz jedinice za kontrolisanje koji predstavlja sastavni deo isporuke.