Mašinska obrada
Naslovna Mašinska obrada
Proizvodni kapaciteti

Proizvodnja sivog liva vrši se u 3 mrežno – frekfentne indukcione peći kapaciteta po 8 tona, i jednoj srednje frekventne peći kapaciteta 8 tona ; receptora kapaciteta 25 tona čija je funkcija održavanje liva na adekvatnoj temperaturi.

Za proizvodnju odlivaka od čelika posedujemo 2 srednje-frekfentne peći kapaciteta 0,3 tone i 0,6 tona.  
IKL Guča poseduje automatsku liniju za mašinsko kalupovanje Disamatik 2013MK4 kapaciteta 250 kalupa/h (dimenzije ploče 650x525mm).
Horizontalnu poluautomatsku liniju za mašinsko kalupovanje LF.100.80 kapaciteta 20 kalupa/h (1000x800x150-300mm).

Opremljeni smo za izvođenje mašinske obrade delova od čelika, sivog liva, plastičnih masa, na strugovima, glodalicama, ravnim i obimnim brušenjem, bušenje i bravarskih usluga, kao i za Duboko bušenje otvora do prečnika Ǿ230 mm i maksimalne dužine 3000 mm, na polufabrikatima od čelika i sivog liva.

Ukupni kapacitet livnice iznosi 30.000 tona godišnje.

U sastavu pogona Livnice nalazi se i laboratorija sa savremenom i etalniranom opremom za hemijska i mehanička ispitivanja materijala. 
U IKL Guča je uspostavljen integrisani sistem kvaliteta prema zahtevima standarda
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 sistem je sertifikovan od strane sertifikacione kuće TUV Rheinland

Mašinska obrada


U Pogonu za mašinsku obradu vrši se:


• obrada delova od čelika, sivog i nodularnog liva i plastičnih masa,

•  obrada na strugovima, glodalicama i brusilicama,

• duboko bušenje otvora do prečnika Ø230 mm i maksimalne dužine 3000 mm, na polufabrikatima od čelika i sivog liva,

• obrada limova na CNC mašinama: hidrauličnim makazama, probijačici, apkant presama i uređaju za sečenje plazmom.